Corona

Update24-03-2020:

De praktijk blijft bereikbaar! Er is de mogelijkheid van live video bellen. Uiteraard in een beveiligde omgeving.

Heeft u klachten?   De praktijk blijft wel geopend voor patiënten die met spoed behandeling nodig hebben. Ook blijft de praktijk bereikbaar voor vragen, adviezen, intakes/consulten, het opstellen van oefenprogramma’s etc..  (telefonisch, videobellen en alle andere mogelijke varianten)

Denk aan een digitaal oefenschema, welke constant geëvalueerd wordt of advies op maat. Neem gerust contact op per mail (contact formulier) of via hettelefoonnummer 043-8200287, om de mogelijkheden te bespreken.

Zoals mogelijk al bekend, vinden er vanaf 24-03 tot 06-04, geen behandelingen meer plaats in de praktijk. 

Blijf gezond, blijf in beweging en pas goed op elkaar!

Lieve groet, Marielle

Lieve mensen, het is op een dit moment een zeer vervelende tijd. Het Corona virus houdt iedereen in de Ban. Wij als praktijk volgen de richtlijnen van het RIVM en zijn gewoon geopend. Zie onderstaande publicatie.

Verder hebben wij in de praktijk de regels aangescherpt mbt het niet toe laten van cliënten in de praktijk: is er sprake van keelpijn, hoesten, loopneus, ademhalingsklachten. Bent u in een van de risico landen geweest, dan verzoeken wij u vriendelijk de behandeling voortijdig af te zeggen. Mocht u zelf twijfelden over een of ander, neem dan contact met ons op.

In de praktijk zijn de hygiëne richtlijnen ook nog verder aangescherpt:

– we geven geen handen meer

– goed de handen wassen met het aanwezige desinfecterende handwasmiddel.

– er wordt gebruik gemaakt van wegwerp face covers voor op de behandelbank ipv de badstof hoezen. deze worden na behandeling weggegooid, de kopsteun en armsteunen worden met alcohol schoongemaakt.

– in het hele pand staan dettoldoekjes, gebruik deze op plaatsen waar er een raakvlak met de handen is, zeker ook bij het gebruik van de fitness apparatuur.

– Na toilet gebruik de handen wassen en afdrogen met de daartoe aanwezige papieren doeken. (ipv de stoffen gastendoekjes).

Indien er nieuwe informatie komt, dan houden wij u via deze weg en via facebook op de hoogte.

Update overleg coronavirus

16 mrt 2020 Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties voor ons allemaal heeft. Vanmiddag (16-03) was er overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren.

Overleg VWS

Het overleg concentreerde zich voornamelijk op het in stand houden van de acute zorg die door ziekenhuizen en huisartsen wordt geleverd.  Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.

Fysiotherapeuten dienen bij noodzakelijke zorg maximaal gebruik te (kunnen) maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we verder met de zorgverzekeraars. Voor eventuele fysiotherapeutische behandeling van besmette patiënten worden speciale plekken (Regionaal Overleg Acute Zorg) ingericht.

In de zijlijn kwam het gegeven aan bod dat patiënten lijken weg te blijven vanwege eerder advies van het Ministerie van VWS en het RIVM om 1,5 meter afstand te houden en zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Afgesproken is dat het OMT van het Ministerie komt met een nadere uitwerking van dit advies, Een uitwerking waarin aangegeven wordt hoe zorgverleners en patiënten met dit advies om kunnen gaan.

Het KNGF legt de komende dagen de definitie van ‘noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, die tevens ontlastend voor huisartsen en ziekenhuizen is’ voor aan VWS en Zorgverzekeraars Nederland. We geven daarbij aan onder welke omstandigheden en voorwaarden fysiotherapeuten die noodzakelijke zorg kunnen leveren. We stellen een Expert Team Corona in die bestaat uit 2 vertegenwoordigers vanuit de werkgevers, 2 vanuit de samenwerkingsverbanden, twee namens de Actiegroep, 1 vertegenwoordiger vanuit de Beroepsinhoudelijke Verenigingen en 1 vanuit de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Voorzitter van dit Expert Team Corona is KNGF-bestuurslid Henk Jansen. Het team buigt zich ook over de gevolgschade van het coronavirus en de mogelijkheden van financiële steun door diverse overheden en zorgverzekeraars.     

Het KNGF heeft ook het probleem van dreigende liquiditeit aangekaart. Aan de zorgverzekeraars is aangegeven dat faillissementen om deze reden door hen voorkomen zouden moeten worden. Bij acute faillissementen worden praktijkhouders aangeraden contact op te nemen met hun preferente zorgverzekeraar.  Wij realiseren ons dat jullie heldere duidelijke adviezen van ons vragen. De komende dagen spannen wij ons tot het uiterste in om die duidelijkheid te krijgen bij alle betrokkenen. Blijf daarom onze berichtgeving volgen!
Guido van Woerkom