Praktijk Informatie

Bij bezoek in de praktijk te Maastricht verzoeken wij u om:

  • bij uw eerste afspraak uw verzekeringsgegevens mee te nemen
  • bij gebruikmaking van de trainingsruimte binnenschoenen te dragen
  • een handdoek mee te nemen

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging van uw eigendommen.

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen, komen wij graag naar u toe.

Afmelding:

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u om minimaal 24 uur van te voren telefonisch of persoonlijk af te melden. Indien u hieraan niet voldoet, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Tarieven Fysiotherapie:

Een prijslijst is verkrijgbaar in de praktijk.

Vergoeding door de zorgverzekeraars:

Fysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering en afhankelijk van de gestelde diagnose. Uw zorgverzekeraar vergoedt fysiotherapie op basis van een medische indicatie. Is een dienst van Fysiotherapie Mariëlle Smeets niet op basis van een medische indicatie, dan zal uw zorgverzekeraar dit niet vergoeden. Uiteraard zijn wij bereid uw persoonlijke vragen m.b.t. de vergoedingen te beantwoorden.

Via de volgende link vindt u het overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars voor onze praktijk:
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapeut/fysiotherapie-m-smeets

Wanneer er iets verandert aan de contractering, wordt het overzicht automatisch bijgewerkt

Privacy:

Binnen onze praktijk wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt binnen onze praktijk beschermd en bewaard, we handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB).

Telefonische bereikbaarheid:

de praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.30

Openingstijden:

De praktijk is geopend:

maandag 8.00 – 12.30 13.30 – 18.30

dinsdag 8.00 – 12.30 13.30 – 18.30

woensdag 8.00 – 13.00 14.00- 18.30

donderdag 8.00 – 12.30 13.30 – 18.30

vrijdag 8.00 – 12.30 13.30 – 17.30

zaterdag 8.00 12.00

in overleg met behandelend therapeut kan van bovenstaande tijdstippen afgeweken worden.

Klachtenregeling:

U mag ervan uitgaan dat wij ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie binnen onze praktijken. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met ons. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Fysiotherapie M. Smeets is aangesloten bij de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Kwaliteitszorg:

Wij  werken volgens de Nederlandse wet- en regelgeving (WBGO, WPB en BIG). Wij zijn aangesloten bij het KNGF, ingeschreven in het BIG register en in het Centraal Kwaliteits Register voor Fysiotherapeuten.

Uw lichaam verdient de beste behandeling!